Skip to content

Retour en terugbetaling

Als klant hebt u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen en de door u gekochte producten te retourneren.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Enkel ongeopende, ongebruikte artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. U kunt de goederen retourneren aan: Priorij Klaarland, Vosheuvelstraat 39, 3950 Bocholt. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Let u er alstublieft op de goederen stevig te verpakken, om breuk of beschadiging te voorkomen.
Na tijdige ontvangst van de onbeschadigde en ongebruikte goederen, betalen wij u het volledige aankoopbedrag, inclusief de door u betaalde verzendkosten van Priorij Klaarland naar uw adres, terug (de verzendkosten van uw adres naar Priorij Klaarland zijn voor uw eigen rekening).
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Priorij Klaarland het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering.